miercuri, 19 septembrie 2012

Scimbarea iminenta a dimensiunii
Schimbarea iminenta a Dimensiunii:
                      
 Pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie 2012, are loc o colosală convergenţă a transformărilor ce vor constitui baza construcţiei unei noi societăţi. Prin urmare, umanitatea va continua să existe, dar într-un alt mod decât până acum. Structurile materiale şi cele bazate pe idei materialiste se vor transforma din temelii, ceea ce va da posibilitatea oamenilor să devină mult mai senzitivi şi mai profunzi în percepţii şi în judecata lucrurilor. 

Tradiţia mayaşă afirmă că actualmente noi trăim în mijlocul celei mai importante ere a calendarelor şi profeţiilor mayaşe. Toate profeţiile lumii şi toate tradiţiile converg spre această perioadă dificilă şi extrem de complexă, pe care o trăim în prezent. Idealul spiritual al vremurilor actuale este acela al acţiunii divin integrate şi armonioase.Citirea şi interpretarea calendarelor mayaşe de către cercetători a fost în mare parte eronată până în prezent. Înţelegerea sistemelor complicate ale timpului, a succesiunii erelor şi a ciclurilor, precum şi intuirea semnificaţiilor lor reale este incompletă. Civilizaţia Maya a structurat 17 calendare diferite (unele dintre ele expunând cu mare acurateţe curgerea timpului pentru o perioadă mai mare de zece milioane de ani) şi tocmai de aceea cuprinderea lor este vastă, dificilă şi sofisticată.
În conformitate cu tradiţia mayaşă autentică, pe data de 21 decembrie 2012 totul se va transforma şi lumea va intra atunci într-un nou ciclu major, al celui de al Cincilea Soare. Acel moment va semnifica începutul unei ere al cărui start va fi dat de intersecţia meridianului solar cu planul ecuatorial al galaxiei; axa Pământului se va alinia atunci cu centrul galaxiei noastre.
Astfel, la răsăritul zilei de 21 decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 26 000 de ani, Soarele va "lumina" intersecţia dintre planul ecliptic al sistemului nostru solar şi planul eclipticii întregii galaxii. În conformitate cu tradişia ezoterică mayaşă, această intersecţie este considerată a fi sacră şi totodată fundamentală pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

Alinierea axei Pământului în acea zi cu centrul galaxiei va deschide un canal foarte important de energie ce va inunda atunci planeta, pătrunzând pe la poli şi răspândindu-se mai apoi radial pe întreaga ei suprafaţă.

Aceasta va conduce implicit la o purificare masivă a tuturor structurilor, atât de la suprafaţa Pământului cât şi din interiorul său, prin creşterea substanţială a frecvenţei de vibraţie. De fapt, acest proces care va deveni foarte intens a început deja de multe luni şi se va accelera continuu în perioada următoare, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de data solstiţiului de iarnă. 


Pentru a realiza o transformare majoră a fiinţei noastre şi a întregii planete (presupunând că ea nu va fi distrusă într-o măsură prea mare până atunci) este însă necesar să transformăm mai întâi forţele şi energiile enorme care se opun creşterii nivelului de vibraţie al conştiinţei omenirii, care îi blochează progresul şi evoluţia spirituală.      
                           
Strategia reală ce trebuie urmată pentru îndepărtarea întunericului din lume este aceea prin care răul este confruntat cu simplitatea luminoasă şi puritatea inimii, pentru că aceste două elemente, reunite în sentimentul de iubire profundă, conduc la unitatea de conştiinţă ce reprezintă conceptul fundamental pentru societatea omenească viitoare.


Ceea ce s-a spus că va fi, se va împlini fără dar şi poate. Însă felul în care se va realiza transformarea, care în această fază critică de tranziţie semnifică de fapt o crâncenă luptă între bine şi rău, depinde în mare măsură de atitudinea şi de acţiunile noastre, de felul în care noi le făptuim.

Aceasta va determina intensitatea evenimentelor la nivel planetar cu care ne vom confrunta, dacă ele vor fi mai "blânde" sau, dimpotrivă, dacă vor fi "dure". Tocmai de aceea contribuţia noastră este foarte importantă, pentru că alegerile pe care le facem, modul nostru de gândire şi mobilizarea în sensul determinării modificărilor de regim şi de acţiune politică vor contribui decisiv la orientarea evenimentelor viitoare pe o pantă mai uşoară sau mai abruptă de transformare a planetei şi a omenirii la nivel de conştiinţă.
În această privinţă, opiniile par să fie convergente, cel puţin în direcţia fenomenelor care se vor petrece. Este vorba despre un sfârşit de ciclu, de nişte transformări radicale la nivel planetar, de o translaţie a conştiinţei pe un nivel superior de vibraţie.
Aceste transformări sunt normale şi totodată necesare pentru realizarea translaţiei la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei şi a materiei. Prin urmare, este vorba despre o evoluţie, chiar dacă majoritatea oamenilor au tendinţa să fie cuprinşi de frică atunci când aud sau citesc despre posibilitatea manifestării unor astfel de evenimente dure la nivel planetar. 

Pământul a fost şi este teatrul unor interese şi operaţiuni cosmice foarte complexe, cu nenumărate intruziuni şi modificări de situaţie; diversitatea lui extraordinară la toate nivelele existenţei contribuie la complicarea situaţiei, care este dictată de cumulul karmic. Mai mult decât atât, aşa după cum am amintit în unul dintre articolele precedente, sfârşitul ciclului precesional de 26 000 de ani al Pământului coincide cu realizarea unui salt galactic de 108 milioane de ani şi această "suprapunere" a unor cicluri cosmice foarte importante este în măsură să accentueze foarte mult atât natura, cât şi intensitatea transformărilor.
Totuşi, multe dintre aceste evenimente (care adeseori în istoria planetei şi a omenirii au purtat emblema unor mari cataclisme) nu se vor mai petrece sau cel puţin nu vor mai avea loc la acelaşi nivel de intensitate. În legătură cu aceasta, Tolec (care este reprezentantul de pe Pământ al Consiliului Andromeda) afirmă că acest sfârşit de cicluri va include multe cutremure (deja numărul lor a crescut semnificativ, mai ales în ultimele luni), iar anul 2013 va implica cel mai probabil şi alte tipuri de manifestări geodezice generate de erupţii vulcanice şi de reajustarea plăcilor tectonice prin schimbarea poziţiei lor relative. În plus, va avea loc şi o aşa-zisă "schimbare a polilor magnetici" ai Pământului, care însă nu va influenşa negativ viaţa de la suprafaţa planetei. 
Mark Kimmel - care este un channeler pentru mesajele venind de la reprezentanţii uneia dintre civilizaţiile ET benefice, membră în Consiliul Andromeda, ce sunt prezenţi de 70 de ani în sistemul nostru solar la bordul unei imense biosfere (navă-mamă) numită Athabantian, pentru a contribui astfel la ajutorul acordat Pământului în această perioadă de trecere la o frecvenţă de vibraţie superioară în Manifestare - afirmă că înclinarea actuală de 23,5 grade a axei planetei noastre va dispare, ceea ce va determina după aceea un climat temperat de tip mediteranean pe întreaga planetă; cu alte cuvinte, de atunci inainte nu vor mai exista anotimpuri, iar clima va mereu blândă si perfectă pentru evoluţia spirituală.

Chiar dacă manifestarea evenimentelor catastrofice la nivel planetar reprezintă în continuare o posibilitate pentru planeta noastră, totuşi ele sunt foarte mult diminuate printr-o atentă şi continuă monitorizare şi intervenţie energetică armonioasă a civilizaţiilor ET benefice (mai ales a celor din Consiliul Andromeda), astfel încât să fie cu mult mai slabe ca intensitate decât situaţia în care aceste intervenţii nu ar fi existat.

De la începutul lui 2014 se poate spune că Pământul va vibra la o frecvenţă diferită, mult superioară fată de cea actuală. Până atunci, practic toate instituţiile umane, aşa cum le cunoaştem noi în prezent, vor dispărea, făcând loc unui nou tip de organizare socială, politică, economică şi administrativă. Nu se poate prezice cu exactitate cum va fi acest sistem, deoarece oamenii vor fi cei care vor alege cum să arate el şi cum să se organizeze în viitor.

În orice caz, va fi nevoie de cel puţin 10-12 ani pentru a se ajunge la economia bazată pe comunităţi mici ce vor colabora şi se vor ajuta între ele. Mai apoi societatea umană va renunţa gradat la folosirea banilor şi în cele din urmă aceştia vor dispărea definitiv din viaţa oamenilor, aşa cum este de altfel situaţia pe multe alte planete cu o civilizaţie avansată din galaxia noastră.
În luna octombrie 2011 Pământul a început să fie infuzat de energia care este specifică vibraţiei 4D; această "saturaţie" a crescut gradat până în prezent şi va atinge un maxim în timpul perioadei solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012), până în luna martie 2013, când se presupune că va începe rotaţia finală a crustei planetare de la orientarea actuală pe direcţia Est/Vest către orientarea pe direcţia Nord/Sud.

Reaşezarea scoarţei Pământului va continua pe parcursul anului 2013 şi, în principiu, se va stabiliza între sfârşitul lunii octombrie 2013 şi luna decembrie 2013. Prin urmare, din punct de vedere "oficial", am putea spune că viaţa în cea de a patra dimensiune (4D) începe în ianuarie 2014. Pe suprafaţa de atunci a Pământului vor exista de asemenea şi mici zone în care vor trăi fiinţe ce au ascensionat deja în a cincea dimensiune (5D).


Odată ce Pământul începe să vibreze la frecvenţa 4D, fiinţele de la suprafaţa lui vor fi şi ele de asemenea transformate în totalitate. Structura celulară actuală a trupului din planul fizic (3D), care vibrează la o frecvenţă mică, generând materia grosieră, densă, se va "converti" la o frecvenţă de vibraţie considerabil mai înaltă şi mai rapidă, ce este caracteristică dimensiunii 4D. 

Astfel, nucleul fiecărei celule 3D va fi infuzat de lumină şi energie radiantă tot mai rafinată; în fazele superioare de progres în ceea ce priveşte ascensiunea în 4D a fiinţei, noua structură celulară a trupului va deveni cristalină, adică va fi alcătuită din molecule cristaline.

Majoritatea fiinţelor umane care vor ascensiona în această dimensiune vor deveni atunci mai înalte, iar trupul lor va cântări mai puţin, deoarece densitatea lui va fi mai mică (materia va fi mai puţin grosieră); de asemenea, el va deveni cumva translucid, întrucât structura lui va fi atunci cristalină, bazată nu pe materia organică opacă ce are la bază carbonul, ci pe materia cristalină transparentă, ce are la bază siliciul.

De asemenea, oamenii vor începe să manifeste gradat o serie de abilităţi pe care nu le-au experimentat niciodată până atunci, care includ: telepatia, telekinezia, teleportarea şi levitaţia. Cu toate acestea, mai întâi de toate ei vor începe să înveţe despre realitatea naturii lor spirituale, despre suflet şi despre conştiinţa divină care îi caracterizează în esenţă.

Astfel, viaţa în 4D se va caracteriza printr-o viziune eminamente spirituală asupra lucrurilor, printr-o capacitate extraordinară de memorare, prin clarviziune şi prin relaşii interumane mult mai profunde şi armonioase. Acest gen de transformare spirituală extraordinară se va extinde la nivelul întregului sistem solar.

Moartea, aşa cum o cunoaştem noi acum în planul fizic (ce survine odată cu părăsirea trupului fizic) nu va mai exista în 4D şi cu atât mai puţin în 5D. În general vorbind, durata vieţii în 4D va fi cuprinsă între 5-6000 de ani şi 10 000 de ani. Totuşi, odată pătrunşi în dimensiunea 4D, percepţia şi măsurarea timpului se va modifica şi ea.

Propriu-zis, o fiinţă din 4D nu mai moare; în anumite cazuri ea poate să solicite "extincţia" prin resorbţie totală în Sursa Supremă, însă aceasta se petrece foarte rar. În general vorbind, după ce fiinţa trăieşte 6-10 000 de ani, acumulând o experienţă vastă, vine un timp când ea începe să simtă că a învăţat şi a contribuit suficient de mult la progresul societăţii; apoi, atunci când momentul se împlineşte şi rezonanţa este cea mai bună, fiinţa respectivă alege simplu să tranziteze în cea de a cincea dimensiune (5D), care implică o frecvenţă de vibraţie puţin mai înaltă decât cea din 4D. În felul acesta se poate spune că ea tranzitează perfect conştient, dar nu moare.
Odată cu apropierea de momentul tranziţiei spre 4D, la 21 decembrie 2012, este de aşteptat ca liniile de câmp magnetic ale Pământului să scadă atât de mult în intensitate, încât la un moment dat va exista o scurtă perioadă de hiatus în care câmpul magnetic al planetei va fi practic nul. În aceste condiţii, este posibil ca unele obiecte şi substanţe solide să capete proprietăţi stranii, lichefiindu-se (deoarece coeziunea între moleculele şi atomii lor va slăbi atunci mult în lipsa câmpului magnetic ce le suşinea şi le conferea impresia de "soliditate"); acest lucru a fost deja demonstrat în laboratoare ştiinţifice. În acest proces, cheia o reprezintă interacţiunea dintre câmpurile magnetic şi cel electromagnetic, atât la nivel fizic cât şi la nivel ezoteric.
De pildă, câmpul magnetic este cel care, pe un anumit nivel al fiinţei, face posibilă identitatea noastră şi ceea ce noi ştim şi credem despre noi, fiind intrinsec legat de procesul unei anumite zone a memoriei. Mai mult decât atât, câmpul magnetic afectează corpul emoţional al fiinţei şi aici putem face corelaţia cu acţiunea specifică a Lunii pline. Aşa după cum se ştie, statistic vorbind s-a observat că în marile oraşe perioada de lună plină înregistrează o creştere a fenomenului infracţional. 
Aceasta se datorează faptului că luna plină tinde să provoace în mod ciclic (datorită influenţei ei gravitaţionale asupra Pământului) o undă sau un "val" în câmpul magnetic al planetei noastre, iar această perturbare este de obicei suficientă pentru a provoca o supraîncărcare a tensiunii emoţionale, mai ales la fiinţele care sunt sensibile la influenţele exterioare.

Fluctuaţia câmpului magnetic terestru (care a devenit din ce în ce mai mare în ultimele şase luni, în paralel cu scăderea lui în intensitate) este de natură să determine de asemenea comportamente ieşite din comun ale fiinţelor umane şi, întrucât acest fenomen se va accentua tot mai mult în săptămânile şi lunile care vor urma, el va conduce gradat la colapsul tuturor structurilor actuale din viaţa societăţii, pentru că atunci ele nu mai au susţinere şi nu se vor mai afla în echilibru.

Cele mai multe întrebări pe care oamenii le pun în legătură cu momentul ascensiunii din decembrie 2012 se referă la câmpul magnetic al Pământului şi mai ales la ce ar trebui să facă ei pentru a se proteja de eventuale influenţe nocive, pentru a putea ascensiona în dimensiunea 4D. Iniţiatul şi totodată specialistul în misterele tradiţiei mayaşe, Drunvalo Melchizedec, recomandă pentru acest moment extrem de important al evoluţiei personale utilizarea aşa-numitului "vehicul de lumină" al fiinţei, cunoscut sub numele de merkaba.

Acest vehicul subtil protejează fiinţa din punct de vedere fizic, psihic şi mental (conservând şi memoria sa în timpul evenimentului respectiv) atunci când câmpul magnetic al Pământului va colapsa (pentru a se realiza astfel schimbarea polilor magnetici).

Într-un anume fel, putem spune că suntem cu toţii conectaţi la planeta pe care locuim, ca la un computer central; fără protecţia acestui "vehicul de lumină" (merkaba) creierul nostru - care într-o anumită măsură poate fi comparat cu unul dintre hard disk-urile computerului central - ar putea să nu fie suficient de pregătit pentru a susţine experienţa respectivă şi atunci el va rata momentul ascensiunii, când câmpul magnetic al planetei va deveni zero pentru o scurtă perioadă de timp. De pildă, fără folosirea "vehiculului de lumină" (merkaba) nu vom putea să ne reamintim mai nimic din ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă de hiatus.

Aspectul fluctuaţiilor îngrijorătoare ale câmpului magnetic terestru au început să-i preocupe pe oamenii de ştiinţă încă de acum aproape 10 ani; în 2003 ei s-au reunit pentru a avea o primă rundă de convorbiri pe această temă, constatându-se că în ultimii 2000 de ani câmpul magnetic a slăbit. În ultimii 100 de ani această diminuare s-a accentuat, iar în ultimii 45 de ani câmpul magnetic terestru a devenit alarmant de slab, astfel încât datele astronomice pentru zborurile cosmice şi cele aeriene au trebuit să fie modificate, pentru că polul nord magnetic nu mai era acolo unde ar fi trebuit să fie. Practic vorbind, în prezent polul nord magnetic se deplasează cu aproximativ 65-70 de kilometri pe an către Siberia.
Aceasta este şi explicaţia pentru anomaliile înregistrate în zborurile şi orientarea păsărilor migratoare sau ale animalelor marine (în special ale cetaceelor). Aşa după cum se ştie, dezorientarea lor a condus de-a lungul timpului la decesul unui mare număr dintre aceste animale. 

De pildă, balenele foloseau de foarte mult timp liniile de câmp magnetic terestru pentru a se orienta, însă în ultimii 45 de ani aceste linii de forţă la nivel terestru s-au modificat atât de mult încât balenele nu le mai urmează de-a lungul coastei continentului, ci sunt direcţionate spre uscat; astfel, ele pur şi simplu eşuează pe ţărm.

Unele dintre balene se întorc câţiva zeci de km în ocean şi reiau orientarea după liniile respective, dar în final ajung tot pe uscat.

O altă menţiune ştiinţifică importantă este că anul acesta soarele a răsărit în Groenlanda cu două zile mai devreme, ceea ce reprezintă o severă şi foarte rapidă modificare a stării de lucruri care dura de milenii.

Deloc întâmplător, în această vară - într-un mod cu totul neaşteptat şi chiar halucinant pentru oamenii de ştiinţă contemporani - calota de gheaţă a Groenlandei (care în mod obişnuit se topea în proporţie de aproximativ 50% pe timpul verii) s-a topit în proporţie de 97% în doar patru zile.

Mayaşii şi indienii Hopi converg în profeţiile lor, spunând că ceea ce se va petrece anul acesta nu s-a mai petrecut nicicând în istoria umanităţii şi a acestei planete. Nu va fi vorba doar despre o repoziţionare a polilor magnetici, ce va duce mai apoi chiar la o schimbare fizică a polilor; pentru mayaşi acesta reprezintă un aspect mai puţin important.

Partea cu adevărat importantă a transformărilor care vor avea loc va fi legată de ascensiunea în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei fiinţelor umane. Practic vorbind, mayaşii afirmă fără echivoc că, după schimbarea polilor va exista o transformare asociată cu această modificare a câmpului magnetic terestru, care va determina felul în care umanitatea va vedea şi va interpreta realitatea înconjurătoare, în sensul că de atunci înainte lumea va fi percepută într-un mod complet diferit faţă de felul în care este ea înţeleasă în prezent.

Tot mayaşii afirmă că într-un timp scurt, cei care vor reuşi să realizeze această translaţie vor deveni fiinţe care nu vor mai avea practic legătură cu planul fizic; deşi oamenii vor arăta la fel, felul în care vor percepe lumea va fi atât de diferit, încât aceasta va duce la o completă transformare a umanităţii.

Înţelepţii mayaşi afirmă că prima translaţie ce va defini procesul general de ascensiune spirituală a omenirii va avea loc într-un interval de aproximativ 30 de ore, însă ei nu pot preciza cât anume va dura transformarea completă a fiinţei şi trecerea ei în 4D, deoarece acesta pare să fie un proces eminamente individual. Totuşi, mayaşii avansează ideea că această "trecere" se va împlini până în luna ianuarie 2016.

21 decembrie reprezintă data la care Pământul, Soarele şi Centrul Galaxiei noastre sunt perfect aliniate. În prezent, se pare că atât Vaticanul - care este deja zguduit de imense scandaluri şi acţiuni de audit din partea Poliţiei şi celorlalte instituţii abilitate în acest sens - cât şi lumea ştiinţifică încep să realizeze importanţa ştiinţei şi a cunoaşterii străvechi mayaşe. În acest scop, se fac deja aranjamentele necesare pentru cea mai mare transmisie mondială prin mass-media, care va fi realizată de Consiliul Mayaş al Înţelepţilor.

Aceasta se va petrece la data de 21 decembrie 2012 şi va întruni o audienţă de aproximativ 2,5 miliarde de oameni, deci mai mult de o treime din populaţia Pământului. Atunci când Vaticanul a aflat că înţelepţii mayaşi vor intra în posesia celei mai importante cărţi a ştiinţei lor, care era considerată demult distrusă sau definitiv pierdută, carte despre care se ştie că poate lămuri toate aspectele profetice în legătură cu marea ascensiune a omenirii ce urmează să aibă loc peste foarte puţin timp, Papa şi cardinalii săi de la Vatican au făcut presiuni enorme asupra guvernului mexican, pentru ca înţelepţii din Consiliul mayaş să nu aibă acces la această carte fundamentală a propriei lor tradiţii. Ca urmare, guvernul mexican a dat o lege care interzice Consiliului Director al mayaşilor să realizeze ceremonii în templele de pe teritoriul Mexicului, la data de 21 decembrie 2012.                        Revenind la aspectele practice ce pot avea loc în momentul ascensiunii, ne putem aştepta, aşa după cum am arătat, ca timp de aproximativ trei zile şi jumătate în preajma lui 21 decembrie 2012, câmpul magnetic terestru să devină nul. Procesul de realizare a translaţiei în frecvenţa de vibraţie a celei de a patra dimensiuni (4D) - care de obicei este corelat cu schimbarea polilor magnetici - începe cu aproximativ şase ore înainte de acest eveniment.

Translaţia conştiinţei individuale la noua frecvenţă de vibraţie poate să aibă loc fie înainte, fie după realizarea schimbării polilor magnetici. De obicei, cele două procese (al translaţiei conştiinţei şi al schimbării polilor magnetici) se petrec simultan.

Cele cinci sau şase ore înainte de translaţia dimensională vor fi caracterizate de anumite fenomene vizuale foarte speciale, deoarece atunci va avea loc suprapunerea pentru o scurtă perioadă de timp a dimensiunii fizice (3D) cu a patra dimensiune (4D). Conştiinţa noastră fizică (3D) va începe să se "disipe" tot mai mult, translatând astfel în cea de a patra dimensiune (4D).

Materialele sintetice (care nu există în mod natural pe Pământ) vor începe să dispară într-un mod care la început ni se va părea uluitor, în funcţie de materia din care sunt alcătuite. Totuşi, trebuie să precizăm faptul că ele nu vor dispărea toate deodată. Atunci când structura energetică a conştiinţei planului fizic (3D) începe să dispară (simultan cu colapsul câmpului magnetic terestru), obiectele care sunt realizate din materiale sintetice vor începe şi ele să dispară gradat în aceeaşi perioadă de timp.

Schimbarea polilor, a reţelei energetice a Pamantului şi colapsul câmpului magnetic terestru s-au petrecut ciclic de-a lungul istoriei planetei; aceasta este explicaţia (pe lângă cea a degradării în timp) pentru care arheologii nu au putut găsi obiecte manufacturate de vechile civilizaţii (unele dintre ele cu mult mai avansate decât cea din prezent), ci doar obiecte din piatră, lemn ori din aliaje de metale obişnuite.

Straniile fenomene care vor avea loc odata cu momentul ascensiunii in 4D ar putea să-i facă pe mulţi să intre în panică, deoarece ei nu ar înţelege de fapt ce se petrece în acele momente. În realitate, acesta este un proces natural, chiar ştiinţific am putea spune, care se petrece după nişte legi bine stabilite. Sugestia noastră este ca în timpul tranziţiei să urmărim să fim într-un loc în natură şi nu în interiorul unei structuri artificiale. 


Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care civilizaţiile antice şi cele extraterestre au construit edificii extraordinare din materiale naturale (îndeosebi din piatră), ce au rămas astfel nealterate chiar şi după trecerea unui întreg ciclu precesional.
Simultan cu dispariţia gradată a unor obiecte din dimensiunea fizică (3D) vom observa apariţia gradată a unor obiecte din a patra dimensiune (4D). Astfel, atunci vom vedea anumite obiecte care par să nu se integreze (mai ales din punctul de vedere al culorii) în dimensiunea fizică (3D) cu care eram obişnuiţi. 

Acele obiecte pot să producă un impact puternic în mintea majorităţii fiinţelor umane, care nu este pregătită să înţeleagă astfel de fenomene ce sunt totuşi fireşti şi chiar naturale în acele condiţii.

Pentru cei care nu se vor simţi atunci suficient de pregătiţi să înţeleagă ce se petrece de fapt în jurul lor, sfatul nostru este acela de a rămâne calmi, focalizaţi şi de a nu privi sau atinge obiectele din 4D care vor începe să apară în jurul lor, deoarece într-un astfel de caz trecerea în dimensiunea 4D se va face destul de repede, aproape brusc. 


Pentru a putea suporta acel proces de tranziţie foarte rapidă, fiinţa trebuie să fie bine pregătită şi cu o structură fizică şi subtilă suficient de pură. Totuşi, dacă starea generală a fiinţei umane respective va fi în acele momente calmă şi centrată, ea va putea privi un timp la obiectele ce apar din 4D, însă nu pentru mult timp, deoarece pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu astfel de manifestări energetice ale realităţilor superioare, efectul poate fi chiar hipnotic.


Îndată ce se va intra în perioada de "resetare" a câmpului magnetic al planetei (cu alte cuvinte, atunci când se va realiza colapsul total al câmpului magnetic terestru), este posibil ca spaţiul înconjurător să devină întunecat şi chiar complet obscur, iar dimensiunea fizică (3D) să fie pentru totdeauna transcensă. 

Ce se va petrece atunci cu cei mai mulţi oameni care se vor afla pe suprafaţa planetei noastre? Cel mai probabil, ei vor adormi şi vor continua să doarmă pe parcursul întregii perioade, adică 3-4 zile. Dacă fiinţa reuşeşte totuşi să se menţină trează în acel interval de timp, ea va trebui să fie conştientă că tot ceea ce va gândi în acele momente, se va realiza.

Trebuie să înţelegem că ceea ce se va petrece efectiv atunci reprezintă un fel de "naştere" a noastră în cea de a patra dimensiune (4D); procesul este natural şi are loc aproape automat, însă frica poate să constituie un obstacol major pentru majoritatea fiinţelor umane din 3D, care nu au încă nivelul suficient de înţelegere a acelei realităţi (4D).
Pe măsură ce pătrundem tot mai mult în dimensiunea a patra (4D), lumea noastră începe să fie infuzată din nou cu lumină. Pentru mulţi, mediul în care ne aflăm atunci va părea că este un loc cu totul nou, deşi oarecum acelaşi; toate culorile, formele şi modul în care simţim obiectele din jur va fi altul decât în lumea fizică, pe care tocmai am părăsit-o definitiv. 

Desigur, majoritatea lucrurilor şi chiar a conceptelor va rămâne la fel ca în dimensiunea 3D, însă cu toate acestea lumea va fi complet diferită. Chiar dacă "forma fizică" a obiectelor şi a trupului nostru va fi aceeaşi, structura atomică a organismului va fi aproape în întregime transformată, deoarece cea mai mare parte a "densităţii" care era specifică dimensiunii fizice (3D) a fost deja convertită în energie, iar structurile atomice şi moleculare care formează trupurile noastre vor fi atunci mult mai "rarefiate".

Trupurile noastre vor fi deja în mare parte energetice, însă cei mai mulţi nu vor realiza acest lucru, cel puţin într-o primă fază a integrării lor în dimensiunea 4D.

Chiar dacă o serie întreagă de elemente vor avea loc printr-un proces natural energetic, de natură cosmică, totuşi translaţia însăşi implică o participare personală sau, cu alte cuvinte, va fi determinată de caracteristicile fizice, energetice, psihice şi mentale ale fiecăruia dintre noi.

Din această cauză unii vor reuşi să realizeze translaţia, în timp ce alţii nu vor fi suficient de pregătiţi să o facă; prin urmare, ei vor continua să rămână în lumea fizică (3D) chiar şi după realizarea ascensiunii propriu-zise, adică după 21 decembrie 2012. În cele mai multe cazuri, acest lucru se va petrece mai ales din cauza gândurilor negative ce vor invada atunci mintea persoanei respective şi a fricii care se va amplifica din ce în ce mai mult.

Această stare negativă va rezona cu o frecvenţă joasă a energiei şi fiinţa respectivă va fi proiectată la niveluri inferioare, rămânând în 3D; ea nu va mai putea să aibă acces la dimensiunea 4D.
Pe de altă parte, dacă în acea perioadă decisivă de timp (5-6 ore) fiinţa umană îşi va îndreptată gândurile numai către iubire, armonie, echilibru, calm şi pace interioară, exact aceasta se va petrece atunci şi, ca atare, şansele ca ea să ascensioneze cu succes la nivelul 4D vor fi foarte mari. De altfel, primul lucru ce va fi realizat în noua lume (4D) va fi acela că "aproape tot ceea ce se gândeşte, se realizează".

De pildă, modificarea structurii corporale va fi un proces obişnuit începând cu realitatea 4D spre 5D etc., fiind în primul rând o expresie creatoare a frumuseţii şi armoniei. În această direcţie, tradiţia mayaşă ne spune că femeile vor avea o înălţime de 3,5 - 4 m înălţime, iar bărbaţii cam de 4,5 - 5,5 m, deşi din alte informaţii care au fost transmise, aceste valori par să corespundă mai mult dimensiunii 5D.

Pentru dimensiunea 4D, unele organizaşii secrete ezoterice, precum şi unii channelers, specifică faptul că femeile vor avea o înălţime media cuprinsă între 1,8 şi 2 m, iar bărbaţii între 2,2 şi 2,5 m. Implicit, aceasta va însemna dimensiuni uriaşe ale creierelor. Pentru realizarea acestei transformări importante, oamenii ascensionaţi în 4D vor avea nevoie de aproximativ doi ani.

Acesta este, de altfel, unul dintre motivele principale pentru care mayaşii nu au dorit să vorbească despre transformările respective, deoarece lumea i-ar fi crezut pur şi simplu nebuni. Cu toate acestea, în anumite domenii ştiinţa lor este mai precisă decât orice avem noi actualmente pe Pământ. De pildă, calendarele mayaşe sunt mai precise decât calendarele actuale, calculate de computere. Chiar dacă oamenii de ştiinţă contemporani au efectuat anumite ajustări ale calendarului în anul 2000, acesta tot nu este la fel de precis ca cel al mayaşilor.

De altfel, mayaşii au conexiuni cu alte dimensiuni ale existenţei, pe care oamenii zilelor noastre nu le înţeleg deloc. Nu se ştie nici măcar de unde au venit mayaşii, cum au ajuns pe teritoriul Americii de Sud, dar mai ales unde au dispărut brusc la un anumit moment istoric.

Dacă, de pildă, bătrânii înţelepţi ai mayaşilor şi ai indienilor Hopi din zilele noastre sunt întrebaţi care sunt originile civilizaţiei lor, ei răspund că ultimul loc din care ştiu că au venit a fost Atlantida, iar înainte de aceasta ei au venit din stele. Niciunul dintre ei nu poate preciza din ce sistem solar sau de pe ce planetă au venit şi nici cum anume au ajuns pe Pământ, dar ceea ce cu toţii ştiu dincolo de orice dubiu este că strămoşii lor au venit din stele.

Problema Atlantidei este în zilele noastre aşa-zis "controversată" doar pentru cei ignoranţi sau manipulatori. În realitate, există foarte multe dovezi, nu doar fizice, ale existenţei Atlantidei, care au fost descoperite în ultimii 80 de ani, ci mai ales de natură subtilă, care atestă cu claritate, din surse încrucişate şi diferite realitatea acelei civilizaţii extraordinare, care a ocupat o mare suprafaţă a planetei timp de mai multe zeci de mii de ani.

Oricât ar părea de neverosimil, anumite evenimente care s-au petrecut în Atlantida afectează omenirea chiar şi în ziua de azi. De la un anumit moment al existenţei ei, ştiinţa în Atlantida a început să fie înţeleasă greşit şi asta a dus la o schismă între ea şi legile spirituale, ce a provocat un cataclism nemaipomenit.

Ultimii 200 de ani din existenţa Atlantidei au fost un adevărat iad pentru locuitorii ei. Oamenii de atunci erau posedaţi de fiinţe din alte dimensiuni ale Creaţiei, erau bolnavi, mureau şi totul în jur era oribil. Există însă şi un nivel superior al existenţei în chiar mijlocul haosului şi al iadului declanşat de forţele malefice ale Archon-ilor. 

Pe acel nivel superior se aflau aşa-numitele Fiinţe Înălţate sau Maeştri Iluminaţi, care în conformitate cu afirmaţiile înţelepţilor din Consiliul Director al poporului mayaş, se află chiar şi în prezent printre noi, reprezentând un grup de aproximativ 8000 de suflete. Aceşti Maeştri Înălţaţi au ajutat omenirea de-a lungul timpului să înţeleagă anumite probleme dificile, cu care ea s-a confruntat în ultimii 13 000 de ani.

Dimensiunile existenţei sunt separate de frecvenţa de vibraţie a conştiinţei, deci a materiei care le compune, la fel cum în muzică notele sunt separate de frecvenţa sunetului emis sau la fel cum într-o prismă de lumină putem distinge scara cromatică a culorilor în care aceasta este descompusă.

Atunci când trecem de la o dimensiune la alta nu trebuie decât să ne uităm, analogic vorbind, la scara cromatică pentru a vedea cum anume se trece de la o culoare la alta, pentru a înţelege felul în care noi înşine putem călători interdimensional.

Prin urmare, trebuie să învăţăm "cum să schimbăm canalul", într-un fel asemănător - analogic vorbind - cum schimbăm canalele la telecomanda televizorului, intrând astfel pe lungimi diferite de undă. În felul acesta, conştiinţa noastră individuală trebuie să se acordeze atunci cu o frecvenţă specifică de vibraţie pentru a exista într-o dimensiune sau alta.


Mayaşii şi Maeştrii Înălţaţi din Atlantida, care ghidează şi ajută omenirea de mii de ani, afirmă că totul este pregătit pentru ca oamenii de pe Pământ să realizeze ascensiunea.
Totuşi, pentru aceasta este necesar ca mai întâi fiinţele umane să se transforme interior. În dimensiunea 4D totul este deja pregătit pentru realizarea translaţiei; multe dintre informaţii sunt transmise şi prin cercurile din lanurile de cereale, care în ultimul timp apar tot mai des, fiind realizate atât de reprezentanţii extratereştri ai civilizaţiilor ET benefice ce fac parte din Confederaţiile galactice ce asistă şi ajută omenirea în această perioadă, cât şi de Maeştrii Înălţaţi din vechea Atlantidă, ce vor în acest fel să-şi transmită mesajele către cei iniţiaţi şi pregătiţi pentru a evolua spiritual.

Evenimentele catastrofale, dacă vor avea loc, se vor petrece doar în dimensiunea fizică (3D); în 4D va fi doar echilibru, pace şi linişte. În această direcţie, "elita" satanică a masonilor - care dirijează prin Guvernul ei Mondial Ocult toate celelalte guverne ale puterilor occidentale şi mai ales guvernul american - a construit un uriaş oraş subteran cu un diametru de aproximativ 15 kilometri la graniţa dintre Elveţia şi Italia, care este dotat cu tehnologii uimitoare, ce nici măcar nu pot fi concepute de oamenii de la suprafaţa planetei la momentul actual, întrucât ele au fost ţinute în cel mai mare secret de cabala criminală a masonilor doar pentru folosul ei propriu.

"Iluminaţii" îşi imaginează că în acest fel vor reuşi să supravieţuiască translaţiei omenirii la o nouă frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, dar adevărul este că prin aceasta atât ei, cât şi cercetătorii şi oamenii de ştiinţă care au contribuit la aceste proiecte malefice, nu au înţeles esenţa fenomenului care va avea loc, fie din aroganţă, fie pur şi simplu din incapacitate spirituală sau din neştiinţă.

Adevărul este că nu există nimic la nivel fizic (3D) care să se poată face, astfel încât să se evite fenomenele care vor urma; ele vor împlini astfel nişte necesităţi de ordin energetic şi karmic la nivel cosmic, echilibrând raportul de forţe şi în dimensiunea fizică.
Problema este că în 3D există foarte multă materie şi doar puţină energie; pe de altă parte, în 4D există foarte multă energie pură şi doar puţină materie. De pildă, atunci când privim trupul unei fiinţe umane din planul fizic, acesta este dens şi greu, adică el cuprinde multă masă şi doar puţină energie. Să presupunem însă că am efectuat tranziţia; după aceea, trupul nostru va fi în cea mai mare parte din energie, dar totuşi materia va fi şi ea cumva asociată cu el, deşi într-o măsură mult mai mică decât înainte. 

Atomii care ne vor alcătui atunci corpul din 4D vor fi foarte diferiţi de atomii care ne alcătuiau trupul în 3D. Astfel, dacă avem un corp 4D şi ne aflăm în dimensiunea 3D, putem vedea lumea fizică; pentru cei din 3D noi am apărea atunci ca fiind normali, având aceeaşi înfăţişare ca şi ei.

Diferenţele încep să apară odată cu evoluţia noastră în cadrul celei de a patra dimensiuni (4D), iar atunci când translatăm în 5D, fiinţele din 3D nu mai pot să ne vadă deloc; chiar şi pentru cei din 4D, care se află în domeniile inferioare ale acestei dimensiuni, este relativ dificil să mai perceapă atunci existenţa fiinţelor din 5D.
Ne aflăm în mijlocul transformărilor chiar în acest moment; practic vorbind, suntem în "fereastra" principală a tranziţiei energetice de dinaintea ascensiunii. Totuşi, cele 30 de ore care vor începe în ziua solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012) vor însemna o transformare uriaşă prin comparaţie cu ceea ce există acum pe Pământ.

Transformările accelerate din ultimele luni şi ceea ce va mai urma până în decembrie sunt ca o "pregătire" pentru acest eveniment fundamental în existenţa omenirii. Într-un fel, putem spune că ascensiunea noastră de pe 21 decembrie 2012 va fi cumva analoagă cu aceea a unui fluture care trece de la o formă de viaţă la alta (de la larvă, la fluture).

În legătură cu acest proces, problema fundamentală pentru majoritatea oamenilor - aşa după cum afirmă mayaşii şi indienii Hopi - este că ei cred că această lume fizică în care există în prezent este reală; astfel, ei sunt absolut convinşi că ea este solidă şi cumva "fixată".

Cu toate acestea, este totuşi straniu că oamenii nu cunosc încă sursa din care a apărut propria lor lume, pe care ei o consideră "reală". Una dintre ideile lor bizare şi impregnate de o adâncă ignoranţă este aceea că, după ce ei mor - mai bine zis, după ce trupul lor fizic moare -, totul este pierdut şi se dizolvă în "neant". În conformitate cu această concepţie tâmpă, rezultă că nimeni şi nimic nu are nicio influenţă asupra a nimic.

Realitatea este însă complet diferită de această credinţă ridicolă; de fapt, lumea exterioară este "formată" numai din conştiinţă. Astfel, putem spune că "lumea exterioară" nici măcar nu este "acolo"; ea este "acolo" doar în interiorul fiinţei noastre şi doar atunci când noi dorim să o vedem astfel. Astfel, trupul fizic nu este decât o imagine şi, dacă modificăm modelul conştiinţei, putem modifica astfel forma trupului şi caracteristicile lui.
Toate acestea reprezintă tot atâtea motive pentru care omenirea pur şi simplu nu a putut şi nu poate să ţină pasul cu ceea ce se petrece, deoarece ştiinţa actuală se bazează cu încăpăţânare şi cu un imens orgoliu pe nişte premise complet false. Situaţia se va modifica însă integral atunci când se va cunoaşte adevărul. 

Odată ajunşi la nivelul de conştiinţă ce rezonează cu dimensiunile 4D sau 5D, toate problemele şi dificultăţile cu care ne confruntăm în planul fizic (3D) - cum ar fi banii, energia, hrana etc. - vor deveni nesemnificative, fiind înlocuite cu aspiraţii mult mai înalte şi mai elevate.


52 de comentarii:

 1. De unde e luat articolul? De obicei se pune un link catre sursa ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. da, asa fara link, parca vine direct de la cel care a scris-------ne ameteste ; nu luati inseama; mai venea si la TV si zicea niste bazaconii de vrajeli

   Ștergere
 2. Chiar totul sa fie adevarat din ce e scris aici ?

  RăspundețiȘtergere
 3. Astazi, am fost toata ziua preocupata de acest aspect al evolutiei noastre si "intamplator" am dat de blogul tau si de acest articol. Iti spun sincer ca nu am reusit inca sa citesc totul fiindca e f. multa informatie. Iar eu am o problema: fara a fi sceptica, incerc sa cern informatiile adevarate, venite de sus, de informatiile eronate ce se strecoara din personalitatea celui ce scrie sau traduce.
  De meserie sunt inginer chimist dar viata m-a invatat ca ar fi trebuit sa ma duc la "Facultatea de Alchimie" - cine stie, poate a venit momentul.

  RăspundețiȘtergere
 4. Astazi, am fost toata ziua preocupata de acest aspect al evolutiei noastre si "intamplator" am dat de blogul tau si de acest articol. Iti spun sincer ca nu am reusit inca sa citesc totul fiindca e f. multa informatie. Iar eu am o problema: fara a fi sceptica, incerc sa cern informatiile adevarate, venite de sus, de informatiile eronate ce se strecoara din personalitatea celui ce scrie sau traduce.
  De meserie sunt inginer chimist dar viata m-a invatat ca ar fi trebuit sa ma duc la "Facultatea de Alchimie" - cine stie, poate a venit momentul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu sunt de formatie inginer chimist, dar n-am profesat decat ca inginer stagiar, cu destula vreme in urma. M-a atras chimia organica, in special cea a macromoleculelor, pana la urma mai mult biologia, sociologia, decat chimia. Pentru mine nu e deloc multa informatie aici, sunt la curent cu schimbarile iminente de ceva mai mult de un an. Iar capacitatea mea de a discerne functioneaza odata cu cititul.

   Ștergere
 5. foarte interesant. eu personal cred tot ceea ce ati expus. astept monentul, pentru ca schimbarile se vad pe zi ce trece insa nu toata lumea poate sa accepte asa ceva. pace in suflet.

  RăspundețiȘtergere
 6. Si cum a aflat autorul toate aceste informatii uluitoare?Care este sursa? Si daca sursa sunt carti,care este sursa acelor carti...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca esti cu adevarat interesat de acest subiect iti recomand sa citesti doua carti absolut minunate, prin faptul ca explica pe intelesul tuturor exact aceste lucruri. Este vorba de "Transformari planetare 2012-2030. Mesaje transmise de la Fondatori" si de "Pamantul se trezeste" (aparuta in vara) - ambele scrise de un autor american, Sal Rachele. Se pot comanda pe Internet , dar se gasesc si in librarii - de exemplu la cea a editurii For you.
   Cu drag, Daniela

   Ștergere
 7. sursa?parca asa se face daca nu cumva avem de a face cu o creatie proprie...

  RăspundețiȘtergere
 8. ....ar fi prea simplu sa dispara aceste grave probleme actuale, doar la modul mecanic, prin aceasta mecanica cosmica prezentata aici/ Saltul de constiinta necesita eforturi si sacrificii, nimic nu este GRATIS in viata...Ascensiunea...cui? uiatati-va in jur

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Saltul in constiinta se va realiza printr-o selectie naturala.Adica nu toti pamantenii vor ascensiona in 4D.Unii vor muri in acele zile prin scaderea sistemului imunitar, sau vor muri de frica..caci in acele 3 zile de intuneric se vor intampla multe lucruri ce vor ingrozi pe majoritatea pamantenilor.
   Eu cred ceea ce scrie aici ptr natura profesiei cat si ptr faptul ca dl Anatol Basarab este o autoritate in astro-numerologie.In 1996 m-a ajutat sa-mi trasez drumul vietii din punct de vedere profesional dar si spiritual
   Ne vedem in 4D, dle Anatol Basarab!

   Ștergere
 9. am avansat. de la 3D la 4D. tehnologie tata!!

  RăspundețiȘtergere
 10. Doar doua citate din lucrarea de mai sus:"....banii, energia, hrana etc. - vor deveni nesemnificative, fiind înlocuite cu aspiraţii mult mai înalte şi mai elevate." inchei primul citat.
  Cel de-al doilea :"... primul lucru ce va fi realizat în noua lume (4D) va fi acela că "aproape tot ceea ce se gândeşte, se realizează"." aici inchei cel de-al doilea citat si adaug ca ma aflu de 5 ani impliniti in Zona D4 sau D5?:-)
  Intelepciune si dragoste tuturor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din vara anului 2007, deci de mai bine de 5 ani, si eu simt ca sunt altcumva. Nu cred ca i vorba de 4D sau 5D, dar cred ca i o " ascensiune".
   O sa ma intrebati: Cum altcumva?
   Ca sa va explic, vad lucruri si relatii cauza- efect pe care altii nu le vad nicicum, anticipez situatii, nu pot dormi, prioritatile mele au devenit altele, m am detasat absolut total de interesele materiale.
   Nu spun insa la nimeni prea mult sa nu ma considere" deplasata". Singurele persoane cu care comunic sunt cele din "Lemuria" Si ei simt altfel!
   Daca scrieti email la adresa mentionata, mesajul merge la toata lista si o sa primiti raspunsuri!
   Va urez sa aveti parte de ascensiune!

   Ștergere
 11. mda... si dupa aia ne-am trezit!

  RăspundețiȘtergere
 12. Scenariul descris este relativ frumos totusi o multime de evenimente viitoare par sa nu fie logice , adica exista explicatii in termenii actuali ai parametrilor fizici cunoscuti ai unor fenomene ce nu pot fi explicate prin prisma cunostintelor stiintifice actuale oficial recunoscute .
  Din multe alte surse de profil ( despre New Age, anul 2012 si perioada urmatoare etc. ) se pare ca dimensiunile 3D , 4D si 5D vor exista simultan pe Pamant iar vietuirea in aceste dimensiuni va fi pentru fiecare cetatean functie de aspiratiile si pregatirea lui spirituala .
  Cu alte cuvinte , cei care nu-si vor creste nivelul vibratiei nu vor putea ascensiona in dimensiuni superioare . Ascensiunea nu va fi obligatorie pentru toata lumea si nici nu va fi astfel posibila pentru toti locuitorii planetei , indiferent daca si-o doresc sau nu , daca sunt pregatiti ori nu !
  Informatia ca indiferent daca vrei sau nu , daca esti pregatit ori nu , tot vei trece in alta dimensiune ( 4 D , 5 D si odata cu ascensiunea Pamantului ) mi se pare o poveste ce vrea sa linisteasca cea mai mare parte a locuitorilor planetei , ceva de genul ... totul o sa fie bine ...voi puteti sa dormiti linistiti ca ... Extraterestri vegheaza !

  RăspundețiȘtergere
 13. tati, nu sint sigur ce fumezi, dar e tare rau...
  un control neuro nu-ti faci tu? ca sa "treci" sanatos in alta dimensiune...

  RăspundețiȘtergere
 14. Am avut acces acum mai bine de un an la o explicatie a fenomenelor care vor avea loc si pe care am postat-o pe blog-ul meu la acea vreme. Însă ceea ce am citit aici completeaza de minune si clarifică acel articol. Cred întrutotul și vă transmit să fiți liniștiți. Iubire și Lumină vă trimit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. acest articol contine o serie de informatii adunate la un loc; multe din ele circula de ani buni pe net...unele info de acolo sunt reale altele nu apartin dimensiunii noastre, nu vizeaza lumea noastra fiin interceptate odata cu altele, iar altele sun inventate;

   observ ca este amintita gruparea Andromedana, o confederatie nou formata in Galaxia noastra dar care inca nu face parte din Federatia Galactica pe motiv ca inca nu au atins un nivel de constiinta potrivita (andromedanii obisnuiesc sa faca glume proaste omenirii, in trecut jucandu-se de-a zeii...(si de ce nu, cine are simtul umorului nu se supara)

   in 22 dec 2012 ne vom rezi ca de obicei in fiecare zi...putini vor simti ca ceva s-a schimbat, energetic...in realitate trecerea la un nivel de constiinta superior se va accelera...dar tot atunci incepe seprarea lumilor in 2 categorii: cei care vor renunta la viata materiala dedicandu-se unei vieti spirituale si cei care vor lupta aprig sa detina putere, bani, proprietati (pe care in final le vor pierde oricum). dat fiind nivelul jos de vibratie al celor care nu pot trai fara bani, corpul lor va suferi blocaje energetice si deci neputandu-se adapta vor deceda...dar vor reveni in o viata viitoare intrun corp mai performant...
   sistemul social dupa 2012 vom vedea ca va merge mai departe, la anul vor avea loc schimbari climatice uluitoare, criza isi duce si ea steagul urmand sa culmineze in 2016 cu prabusirea bancara si crearea unui nou sistem financiar (in curs de pregatire);
   sistemul politic va suferi modificari, oamenii trezindu-se intre timp si adoptand alte forma de administrare sociala (oricum nu va mai fi cam nimic de furat de la buget) insa asta pt ca va creste nivelul de constiinta de la EU la NOI...oamenilor incepand sa le pese si de cei din jur, de plante, de animale,etc...proces deja inceput...
   multi vor parasi orasele (proces deja inceput) vibratiile lor nemaicorespunzand vibratiilor joase din orase, poluarii si dezechilibrantelor sisteme energetice actuale (si de tele/comunicatii)
   comunicarea va incepe sa fie mai simpla fara a mai utiliza sticul actual ''academic'' ce vrea sa dea de inteles pozitia culturala a ignorantului social-cult...
   oamenii vor trece pe comuncarea prin simturi, in sensul ca vor simti ce doreste sa spuna celalalt, ce gandeste, etc...lucru care va ajuta la schmbare modului de a gandi (stiind ca altii iti simt gandurile)
   ADN-ul se modifica lent, noi copii deja nascandu-se cu vehicule (corpuri) mai performante...etc,etc
   DAR toate astea se vor intampla mai lent si nu peste noapte cum s-ar intelege din articole de acest gen care circula pe net de 3 ani incoace...
   Abea dupa 2020 lucrurile vor lua o directie socio-administrativa corecta, pana atunci are loc ''cernerea'', asezarea lucrurilor, iar prin 2080-2100 deja vom avea un inat nivel de constiinta incat vom fi acceptati ca planeta in marea Federatie Galactica...
   fratii nostrii eterici, ne sprijna dar nu vor face in locul nostru marea translatie de constiinta...
   nu ne da nimeni nimic fara munca, nu vom obtine nimic fara munca proprie, nu asteptati sa vina lumea cea frumoasa si nou stand la umbra plopului in mediatie, ci incearca sa-ti aduci aportul la mersul societatii,
   trezeste-te din intertie si observa de ce merg lucrurile cum merg in tara asta? unde este problema? care sunt solutiile? pune mintea in functiune romane si nu astepta pe tava ceva de sus ca nu va veni

   S.

   Ștergere
  2. deci noi,sa avem curaj,liniste si putere de a accepta schimbarea aceasta?eu sunt pregatita...adica....inteleg asa...sa fiu calma,sa fiu constienta de ceea ce va fi,sa accept tot ce voi vedea,ce voi simti,.sincera sa fiu astept asa ceva...nustiu daca nu ma voi pierde,dar astept aceasta schimbare....dar nustiu daca am inteles bine,....ne vom recunoaste familiarii nu?in sensul fii,frati,...scuzati ignoranta.....gandesc la asta mult.multumesc si cred in ceea ce ai spus.doamne ajuta....

   Ștergere
 15. fara suparare,dar ar trebui in primul si in primul rind sa lamurim clar pentru toata lumea in ce fel de lume traim.......cu 3 sau cu 4 dimensiuni.....este penibil la maximum posibil sa faci atitea aprecieri in legatura cu ce va fii fara a stii exact cite dimensiuni are lumea in care traim....deci mai intii si mai intii luam un manual de fizica si aflam adevarul pentru a nu cadea in ridicol....dupa care cind facem diverse aprecieri incercam sa le corelam cu logica.....este adevarat peste poate ca lumea in care traim are o vibratie extrem de joasa ,dar asta se datoreaa noua tuturor si ignorantei noastre....patrunderea in orice dimensiune sa zicem 12 fara patrunderea in interiorul fiintei noastre nu va schimba nimic din dizarmoniile cu care ne confruntam din delasare si lene....nici un ciclu cit ar fii el de galactic nu ne va schimba puterea de intelegere daca noi nu ne dorim asta si nu lucram zi de zi asupra acestui aspect..

  RăspundețiȘtergere
 16. Neincrezatorii sunt anuntati ca nu e obligatoriu sa beneficieze de aceste schimbari,insa oricum se vor produce.Constientizand,poti merge cu valul,dar opunandu-te ,nu vei intelege ce se petrece si vei ramane ...de card.Dupa cativa ani intre cei ce accepta schimbarea si cei ce n-o accepta se va crea imposibilitatea de a comunica si relationa;va fi ca si cum un contemporan de-al nostru i-ar vorbi unui traitor din Evul Mediu despre internet.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da.... hmmm, tot neincrezatorii, sarmanii de ei! Si uite asa, cum s-ar spune, ne-am scos, nu? Adica... (oricum??!!) SE VA INTAMPLA, pentru ca asa cred/gandesc/scriu/interpreteaza "unii" (nu fizicieni, nu preoti, nu dascali, nu cercetatori, nu... nu.... ). Si daca tot se va intampla, si marea majoritate nu va simti si nu va percepe absolut nimic, inseamna ca pur si simplu toti cei care nu vor "beneficia" (hahaha) sunt doar cei din categoria... neincrezatorilor! Ca fabulam pseudostiintific nu ma (mai) mira, insa faptul ca am inceput sa si CREDEM... este de-a dreptul penibil! Apropo, dumneavoastra cu cine sunteti "contemporan", domnule... Anonim?

   Ștergere
 17. de unde ai luat asta scrie sursa

  RăspundețiȘtergere
 18. vehicul de lumină" (merkaba)? vreau mai multe detalii . unde le gasesc?

  RăspundețiȘtergere
 19. In consecinta ...nevedemin 4D !!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 20. constat cu multa uimire ca multi oameni cred enormitatile care se scriu aici si nu-mi vine sa cred. treziti-va oameni buni,incep sa cred ca mai aveti doar un neuron,si ala prapadit.

  RăspundețiȘtergere
 21. constat cu multa uimire ca multi oameni cred enormitatile care se scriu aici si nu-mi vine sa cred. treziti-va oameni buni,incep sa cred ca mai aveti doar un neuron,si ala prapadit.

  RăspundețiȘtergere
 22. Unora dintre voi care sunteti ironici nevoie mare o sa va cam inghete ironia pe figuri in curand......ceva se va intampla pentru ca suntem prea tembeli si s-a cam saturat nu numai Pamantul, dar toata Galaxia asta.Eu chiar imi doresc o schimbare indiferent daca voi rezista si voi trece sau nu.M-am saturat de societatea asta in care numai unii mai pot "trai bine".Nici pe mine nu ma mai incanta lucrurile materiale si mi se face sila cand vad ceva de genu "black Friday" unde se calca lumea in picioare si pentru o tigaie.Ce a ajuns lumea asta?In rest daca te uiti pe strada sau numai la colegii de munca nu vezi decat oameni suparati, robotizati, obositi de viata chiar si la varste tinere.Cum poate sa ne bucure o astfel de viata?parca suntem batuti in cap.TREZITI-VA!!!!

  RăspundețiȘtergere
 23. CUM ???????????????????????????????

  RăspundețiȘtergere
 24. vrajeli
  deja a trecut data stipulata si nu s-a intamplat nimic care sa arate ca a inceput acest proces

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. nu se vede, se simte..., daca astepti sa vezi cu siguranta n-ai sa vezi si daca nu vezi nu crezi. Trebuie sa inveti sa te cunosti si ai sa simti.

   Ștergere
 25. va astept in 4d e super.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. sall Anonim ia zimi in 4 de esti liber?

   Ștergere
  2. ANONIM 3 L1B3RTAT3 1N 4D TOT C3 G4ND3SC S3 M4T3R1AL1Z3AZA? 1N 4D 5T1U 1N4IN3 C4 CAND C1T3ST1 1T1 D41 S3AM4 C4 D3 F4PT T3 4FL1 T0T 1N D1M3N5IUN3A a3a M4S1 8UCUR4 MULT S4 T3 4FL1 4C0L0 D4R D4C4 41 4JUN5 P0RT4LUL 3 D3SCH1S P3NTRU T1N3 1N D1M3NS1UN3A a5a U WELCOME ANONIM

   Ștergere
  3. ANONIM 3 L1B3RTAT3 1N 4D TOT C3 G4ND3SC S3 M4T3R1AL1Z3AZA? 1N 4D 5T1U 1N4IN3 C4 CAND C1T3ST1 1T1 D41 S3AM4 C4 D3 F4PT T3 4FL1 T0T 1N D1M3N5IUN3A a3a M4S1 8UCUR4 MULT S4 T3 4FL1 4C0L0 D4R D4C4 41 4JUN5 P0RT4LUL 3 D3SCH1S P3NTRU T1N3 1N D1M3NS1UN3A a5a U WELCOME ANONIM.....

   Ștergere
 26. la ce nivel al connstiintei esti atunci cand anulezi moartea si te joci cum vrei cu orice energie? ...8D?...9D? sant tare curioasa cat mai e pana la + Infinit? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 27. http://drumul-catre-tine-insuti.blogspot.ro/2013/07/samanta-ta-interioara.html

  RăspundețiȘtergere
 28. Salut, suntem in 2013, noiembrie. Cum comentati ca NU s-a intamplat "colosala convergenţă a transformărilor" si restul de aberatii?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. S-a intamplat. Ceea ce te enerveaza este ca nu simti.

   Ștergere
 29. penibillllllll !!!!! Cand o sa murim vom ascensiona cu totii dupa merit nu aici in planul fizic.

  RăspundețiȘtergere
 30. Suntem deja in 4D! Cine nu intelege acest lucru, e treaba lui, dar asta nu inseamna, ca nu s-a intamplat. Ca trecerea nu a fost asa, cum a fost prevazut, e adevarat, dar suntem cu totii intr-o dimensiune superioara a constientei.

  RăspundețiȘtergere
 31. altul care vine cu "invataturi" din Rusia ca sa ne "invete" ......................

  RăspundețiȘtergere
 32. Pacat ca nu s-a intamplat nimic dintoate astea. Sa fie oare vorba de 25 iulie 2014, asa cum am vazut prin alte articole de acest gen??

  RăspundețiȘtergere

UA-32426290-1